Ecollect Ecobac for rullecontainere

Dokumenter (klikk for nedlasting)
Katalog Ecobac Dypoppsamling1,01 MB
Video_ECOBAC.mp412,33 MB

 

Ecobac er et system der en har to avfallbeholder over bakken med innkastluke for vanlige søppelposer eller tilpasset til forskjellige avfallstyper for avfallsortering. Under bakken er det nedgravet en betongkasse eller kasse i glassfiber der en har rullecontainere i forskjellige størrelser. Med en håndrill eller ved å vri om en knapp så løftes platformen opp og rullecontainerene tømmes som vanlig i ordinære søppelbiler.

Systemet er veldig enkelt og helt mekanisk uten noen form for hydrolikk og er derfor veldig driftsikkert og trenger ikke mye vedlikehold som andre systemer, kun et oljeskift på kjettingen en gang i året.

Ecoback har et enkelt manuelt system for å unngå at systemet flyter over av søppel. En rund fargeindikator går fra grønt til rødt når containeren er full og da stenges avfallsluken og en må tømme containeren før den kan brukes igjen. Når den da er tømt skifter indikatoren fra rød til grønn. Indikatoren er lett synbart, også fra bil som står på god avstand. Vi kan også levere automatisk nivåmålingssystem som kan monteres i alle typer avfallsystemer slik at en kan få en helhetlig bilde av tømmebehovet i et eller flere områder og legge opp tømmeruten på en økonomisk og effektiv måte. Ta kontakt for mer informasjon.

Ecoback er driftsikkert, selvstendig, økonomisk og estetisk. Her er de forskjellige løsningene fra 1170 liter helt opp til 3400 liter med rullecontainere som kan tømmes med standard søppelbiler:

Tømming:

Tømmeløsning nr.1: Stasjonær konsoll koblet til strømnettet.

Med denne løsning så åpner en bare konsollen med nøkkelen og vrir rundt bryteren.

Tømmeløsning nr. 2: Stasjonær konsoll med 24V batteri.

 

En har to 24V batterier i bilen. Når en ankommer en Ecoback stasjon så åpner en konsollen og skyver batteriet på plass. Så vrier en rundt bryteren og plattformen løftes opp på 50 sekunder. Så ruller en containerene til bilen og tømmer dem. Dette systemet muligjør stor kapasitet iunder bakken og tømming med standard søppelbiler i trange gater og plasser hvor en vanligvis trenger å kjøre bilen helt frem til stasjonen.

Tømmeløsning nr. 3: Drill + batteri 24V

 

Ved å ha en drill i tømmebilen med ekstra batteri som er på lading i bilen så kan en tømme Ecoback manuelt, og det krever så lite strøm at en da har mer enn nok strøm til å tømme x antall Ecoback stasjoner. Det tar ikke lengre tid, Ecoback bruker 50 sekunder fra en begynner til plattformen er løftet opp uansett hvilken tømmeløsning en velger. Dette er en unik og veldig aktuell løsning på avsidesliggende plasser eller plasser hvor det blir dyrt å koble til strømnettet.

Detaljer:

Innkastbeholder på 60 eller 100 liter.

Unik Ecostopp indikator som viser når det er ledig kapasitet og når det må tømmes og innkastluken er stengt. Denne er veldig ledd synlig, selv fra avstand og gjør at en tømmebil enkelt kan se om en må tømme uten å gå ut av bilen. 

    

Forskjellige innkastluker tilpasset de forskjellige avfallstypene med valgfrie farger. 

                       

Flasker                                           Papir                                             Restavfall

 

Innkastluke for store sekker for butikkeiere ol. Luken åpnes enkelt med liten, lett og unik nøkkel.

En har to typer innkastluker. En som åpner seg helt opp for store sekker og en som åpner seg delvis opp for papp og kartong. Dette for å sørge for at de som kaster fra seg kartong og papp flatpakker den før de kaster den fra seg. 

Sikkerhet:

Plattformen er i antisklimateriale. Selve plattformen er separert fra strukturen slik at det ikke er mulig å klemme seg ved tømming. Siden Ecoback er luftett så slukkes brann i beholderene under bakken i løpet av 17 sekunder og medfører ikke noe ødeleggelse på Ecoback stasjonen. Ecoback har M1 brannklassifisering. Om Ecoback må åpnes fort av en eller annen grunn så kan den løftes av et par stykk med håndkraft. Den tåler sterke vaskemidler og det er ingen problem å fjerne grafitti. En annen viktig egenskap er at Ecoback er nesten lydløs. Innkastbeholderen er veldig solid og tåler det aller meste, skulle den bli kjørt på så kan den bli skiftet ut uten at det medfører at en må skifte ut noe av konstruksjonen.

Materialer:

Ecoback innkastbeholder kan leveres med følgende materialvalg:

Polyester, granitt

Farger : Stål grå (RAL7043) eller Aluminium Grå (RAL 7037) RAL 8016, eller andre RAL farger.

Rustfritt stål.

Om en vil gå fra Ecoback system til Ecobig system eller omvendt så er det enkelt å skifte og en kan dermed prøve ut forskjellige løsninger og skifte ettersom tiden går og en finner ut hva som fungerer best.

Ecobac kan settes sammen med forskjellige innkastbeholdere slik at en kan tilpasse avfallsmengde og type.

Ecobac 1500 liter

Ecobac 1470 liter

Ecobac 1440 liter