Ecollect Ecobig

Dokumenter (klikk for nedlasting)
ecobig_GB.pdf780,37 KB
Install_ECOBIG_5m3_-_Cuve_beton_-_eng.pdf1,43 MB

 

Ecobig er et system for avfallsinnsamling som har hele 4000 eller 5000 liters kapasitet og en får maks fulleeffekt ved at en har to innkastbeholdere på hver plattform. Dette gjør at en utnytter rommet i beholderen under plattformen helt til kantene.

 

 

 

 

 

 

 

 

-

                                         

Vanlige system med en innkastbeholder                Ecobac system med to innkastbeholdere for                                                                                               maksimal fulleeffekt

Systemet kan tømmes med søppelbil med kran og tømmingen går raskt og enkelt. Ecobig gjør at en kan en samle inn flere typer avfall på et begrenset område og ha rikelig med kapasitet uten at det er til sjenanse. Et sikkerhetsgjerde følger med opp når en løfter opp tanken og gjør at en ikke kan ramle ned mens tømmingen pågår.

Vi kan levere automatisk nivåmålingssystem som kan monteres i alle typer avfallsystemer slik at en kan få en helhetlig bilde av tømmebehovet i et eller flere områder og legge opp tømmeruten på en økonomisk og effektiv måte. Ta kontakt for mer informasjon.

   

Materialer:

Ecobig innkastbeholder kan leveres med følgende materialvalg:

Polyester, granitt

Farger : Stål grå (RAL7043) eller Aluminium Grå (RAL 7037) RAL 8016, eller andre RAL farger.

Rustfritt stål.

Om en vil gå fra Ecoback system til Ecobig system eller omvendt så er det enkelt å skifte og en kan dermed prøve ut forskjellige løsninger og skifte ettersom tiden går og en finner ut hva som fungerer best.