Silo Dypoppsamling

 

Med dypoppsamling bruker en naturens egne krefter. kulde og tyngdekraft lagrer avfallet kaldt og komprimert under bakken. Den store kapasiteten reduserer antall tømminger og en slipper overfylte containere. Resultatet blir reduserte tømmekostnader og en hygienisk avfallsinnsamling. En stasjon kan da har forskjellige typer og størrelser av Silo for innsamling av de forskjellige avfallstypene. Silo for glass/metall, papir, restavfall og en spesial Silo for matavfall.

Tømming med Quick-System går hurtig da lokket følger med opp. Vanligvis brukes ikke engangssekker. Tømming skjer i en komprimatorbil, i en bil med container eller i bil med høye lemmer. Bruker en engangssekker, kan tømmingen skje i en vanlig lastebil med kran.

Tømming av silo kan også skje ved at lokket tas av og løftesekken festes til kran. Løftesekken heises over lastebil med container eller komprimatorbil. løftesekken åpnes og avfallet faller ned. Ved bruk av vanlig lastebil med kran må en bruke engangsekker i tillegg.