Populære produkter

Beholdere for legemidler

Spesialbeholder for håndtering av returmedisin. Trygg og sikker beholder for å håndtere medisin og legemiddel som senere skal leveres i retur. Beholderen er låsbar, og kan festes til vegg for å sikre at medisiner ikke kommer på avveie.