Populære produkter

Enkle beholdere

Her finner du beholdere som enkeltvis fungerer som en avfallsbeholder, men som når du setter sammen flere beholdere får en stasjon for kildesortering. Det fine med disse er at du da senere kan utvide med flere beholdere, og utvide stasjonen når en ny fraksjon skal kildesorteres. Du kan også variere litt, slik at du for eksempel noen steder har 1 avfallsbeholder, mens andre steder stasjoner med samme design.