HELSE FONNA HAUGESUND SYKEHUS


Haugesund Sykehus og Helse Fonna har valgt en kombinasjon av Nesus 50 og Nexus 100 for sin kildesorteringsløsning, alt etter hvor travelt miljø de står i på sykehuset. Som man ser av bildene gir god skilting både på selve beholderen og på skilter over beholderen en god synlighet på hvordan man skal kildesortere. 

 

 

Mer om produktene:
    Dokumenter (klikk for nedlasting)