RøDTVET BORETTSLAG I OSLO


Rødtvet Borettslag er et flott borettsalg i Oslo som valgte Sherwood avfallsbeholder i realitstisk treetterligning. 

Sherwood modell med lokk er en avfallsbeholder produsert i vårt unike Everwood™-materiale – en polyeten med veldig realistisk treutseende og ekte trefølelse. Materialen har en styrke og blir ikke påvirket av naturen ved å splintre, mugne eller vri seg. Sherwood bevarer fargen sin og til forskjell fra møbler i tre trenger den hverken males om eller oljes.

Rødtvet borettslag

Rasmus Engersv. 2 A, 0956 Oslo
Styreleder: Edvin Hammervold, tlf. 906 09 679

E-post: edvin.hammervold@online.noE-post  rblpost@frisurf.no

 

Mer om produktene:
    Dokumenter (klikk for nedlasting)